Thông tin cá nhân của Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng trên lapwifiviettellongan.com được lapwifiviettellongan.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của lapwifiviettellongan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người sử dụng/ Người mua/ Người bán hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba (03) nào về thông tin cá nhân của Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng khi không có sự cho phép từ Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng.
Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng có quyền gửi email khiếu nại đến cskh@viettel.com.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này. lapwifiviettellongan.com cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người sử dụng/ Người mua hàng/ Người bán hàng thống nhất phương án giải quyết.